ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

Община ВЪЛЧИ ДОЛ обявява процедура за избор на партньорски организации за изпълнение на интегрирано проектно предложение по допустими дейности от ОП НОИР по BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ –       КОМПОНЕНТ 1.

Прочети повече...

Допълнителна информация