ПРОТОКОЛ

от работа на комисия назначена със Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол


Днес,21.05.2018г. в изпълнение на Заповед № 557/15.05.2018г. на Кмета на Община Вълчи дол се проведе заседание на Комисия за извършване на проверка за съответствие на постъпилите заявления за проявен интерес с обявените изисквания на процедурата на Община Вълчи дол за избор на партньорски организации за изпълнение на интегриран проект ВО05М9ОР001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - КОМПОНЕНТ 1,финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация