ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА   ЗА  2017 ГОДИНА

 

Председателят на Общински съвет гр. Вълчи дол   г-жа  Яна Михалева  кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2017 година .

Обсъждането ще се проведе на 21.06.2018г. от 13.00 часа в заседателната  зала на  общината.

 Доклад;

Допълнителна информация