ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програ.ма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

I. Разпределение н изисквания за заемане на длъжностите:

1. Дейност: „Ранна интервенция на уврежданията’;

2. Дейност: „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина”.

II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

> ПСИХОЛОГ              Автобиография;               Покана-прием;


Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от

17.00 ч. на 26.06.2018г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация    на адрес гр.

Вълчи дол пл. „Христо Ботев" №1 всеки работен ден (понеделник - петък)    от    08,00 до

17.00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-    по електронен път на адрес: oba Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-    на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1

111.    Подбора на кандидата протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

• Събеседване;

До по - нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
‘Янлестща във вашето бъдеще!Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Развитие на човешките ресурси "2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Допълнителна информация