ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на правомощията ми , съгл.чл.44,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.91 от Изборния кодекс, имам удоволствието да Ви поканя на 18.04.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-I етаж...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация