Комисар Мария Габриел във Вълчи дол

Комисар Мария Габриел във Вълчи дол: Инициативата за безплатен интернет
WIFI4EU допринася за подобряване на ежедневието на хората в селските
райони...

 

Прочети повече...

 

Допълнителна информация