Избори за Европейски парламент. 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Виж видеоклиповете...

 

Допълнителна информация