Тържествена сесия

    На 04.09.2019 на тържествена сесия посветена на 45- годишнината от обявяването на Вълчи дол за град с указ през 1974 год, бе открита паметна плоча на Тошко Янев – Кмет на Община Вълчи дол в периода 201-2017. По случай с бяха удостоени със званието почетен гражданин на Вълчи дол  и връчени плакети от Председателя на Общински съвет –Яна Радева на близките на Тошко Янев и художника Йордан Денев.

    На тържественото откриване плочата в памет на Тошко Янев , присъстваха както общински съветници , представители на общинска администрация – Вълчи дол, роднини , приятели и граждани , така и председателите на общинските съвети при общините Ветрино, Девня и Суворово.

Виж снимки...

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.08.2019г. съгласно заповед № 877/07.08.2019г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 комисия в състав...

Прочети повече...

 

 

Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ

От 26.08.2019 г. Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма за личната помощ


КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31.12.20120 г. ползвателите на личната помощ са:


>> Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
>> Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
>> Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Прочети повече...

Длъжностна характеристика „Личен асистент“;

Процедура за подбор на асистенти по реда на Закона за личната помощ“;

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ;

Формуляр за индивидуална оценка от събеседване;

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

 

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

Прочети повече...

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020...

Прочети повече...

Автобиография.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидата за предоставяне на услугата: „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Логопед) по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея”...

Прочети повече...

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИЯ КАНДИДАТ ЗА ПСИХОЛОГ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУПЕРВИЗИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

 

Виж списък...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Допълнителна информация