вр


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

 Наредба;

 Приложение 1;

 Приложение 2.

Допълнителна информация