Филтър
 • ЗОВ ЗА ПОМОЩ

  Скъпи приятели, 
  Стартираме дарителска кампания за лечението на нашата съгражданка Донка Христова Йорданова, на която е поставена диагноза фиброаденом.

  Фиброаденомът е най-често срещаният доброкачествен тумор на гърдата. За съжаление, лечението с медикаменти в случай на фиброаденом не помага, единственият начин е хирургичният.

  Диагнозата е поставена на 21 октомври и след множество консултации със специалисти в тази област, диагнозата е потвърдена. Налага се спешна операция, която ще бъде извършена в МБАЛ „Св. Анна – Варна” АД /Окръжна болница – град Варна/.

  За да бъде осъществена животоспасяващата интервенция е необходимо да бъдат събрани общо 1 200 лева.

  Донка Христова Йорданова е майка на едно дете. Тя е безработна и няма откъде да набави необходимите средства за операцията.

  Призоваваме всеки, който се чувства съпричастен в борбата й за живот, да помогне, като дари средства по следната банкова сметка:

  Банка ДСК
  IBAN: BG46STSA93000010531522
  BIC: STSABGSF
  Донка Христова Йорданова

  Благодарим!

 • Лято в Общностния център

   

  И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

  Прочети повече...

   

 • Лято в Общностния център

  И през горещите летни дни специалистите в Общностен център гр.Вълчи дол, област Варна работиха с повече от 50 деца.Те консултират 177 семейства и не спират да предоставят мобилната услуга в семействата, в естествената среда на детето , включваща неговия дом, ясла, детски площадки и други.

  Повече от 50 деца с различна заболявания се обгрижват в сградата на Общностния  център. Основни целеви групи по проекта са децата в риск. Приоритетно се приемат деца от уязвими етнически групи,  деца на безработни родители,  деца със здравословни проблеми .

   

   Центърът се посещава и от деца аутисти, деца с ДЦП, с говорно – комуникативни проблеми,  със сензорна дезинтеграция, с двустранна невросензорна загуба на слух, с хиперкинетично разстройство на поведението и с умствена изостаналост. Тези деца се обслужват от опитни и висококвалифицирани специалисти , както следва : психолог, педиатър, социален работник, логопед,  медиатор,  педагог и медицинска сестра. Центърът работи от 15.06.2016год. предимно с деца с увреждания. Създадена е триединна връзка между специалистите , децата и родителите. Пълната координация на работтата на всички специалисти и създадената индивидуална програма за всяко дете, спомага за качеството на предлаганата услуга. Изработват се освен индивидуални планове за работа с отделните деца и такива за работа с родителите.Това е предпоставка за добрите резултати на екипа.

   

  Дейностите по Проект ,,Подкрепи ме за да успея”  са финансирани по Оперативна програма ,,Развитие  на  човешките ресурси” 2014-2020 , процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент  BG05M9OP001-2.004 ,,Услуги за ранно детско развитие”. Те включват в себе си един интегриран подход за решаване на социални проблеми за деца и семейства, а именно :

  ->  Ранна интервенция на уврежданията – до момента са обхванати  над 50 деца потребители на социалната услуга.

  ->  Семейно консултиране, подкрепа, формиране и развитие на родителски умения – Услугата включва групови и индивидуални занимания за семейно планиране, както и консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижи за своите деца. Обхванати са  177 потребители.

  ->  Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето , чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията –Обхванати са над 230 потребители на социалната услуга.

   ->  Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищна готовност на децата за равен старт в училище – т.е. ,,лятно училище” стартира на 15 юни и приключи на 15 септември 2016год.Лятното училище посещаваха 30 деца.

  Главната цел на работещитете  в  Общностният център в гр.Вълчи дол е състоянието на децата да се подобри.

  Те да се социализират и да започнат своето обучение като своите връстници.

   

  Инвестира във вашето бъдеще!

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

Допълнителна информация