Филтър
 • „Подкрепи ме, за да успея”

 • ПОКАНА

 • ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ

  Община Вълчи дол сключи договор и стартира Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея”на 27.04.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие...

  Прочети повече...

 • ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24-ти МАЙ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

      Денят на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май бе отбелязан тържествено в град Вълчи дол.

      Празничната програма започна в 10:00 часа в двора на СОУ „Васил Левски”.

      Под звуците на духов оркестър учениците от СОУ „Васил Левски” – град Вълчи дол, Професионалната гимназия по земеделие и горско стопанство – село Стефан Караджа, ОУ „Васил Левски” – село Михалич, ОУ „Климент Охридски- село Стефан Караджа и ОУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци – всички 5 училища на територията на общината - поведоха празничното шествие по обновените улици „Хаджи Димитър”, „Георги Димитров” и „Трети март” в чест на най-българския празник. Всички те заедно доказаха, че ние, днешните българи не сме забравили подвига и великото дело на братята Кирил и Методий.

      На тържеството присъстваха кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев, председателят на общинския съвет – Георги Тронков, заместник-кметовете Димитринка Димитрова и Мерткан Ибрямов, секретарят на Общината – Костадинка Петкова, общински съветници, бивши учители и директори от петте учебните заведения.

      Събитието бе организирано от Община Вълчи дол, съвместно с училищните ръководства.

  Виж снимки от празничното шествие...     Виж снимки от благотворителния концерт...

 • 85 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ФУТБОЛ В СЕЛО КАРАМАНИТЕ

   

        85 години организиран футбол в село Караманите, община Вълчи дол бяха отбелязани на 15 май.

        Демонстративна футболна среща изиграха ветераните и мъжкият футболен отбор на „Устрем” – село Караманите. Срещата предложи на зрителите много емоции и, след убедителна игра от страна на двата отбора, завърши при резултат 3:3.

        На тържеството в сградата на народно читалище „Зора” председателят на Управителния съвет на ФК „Устрем” – Атанас Гочев – Джимито изнесе емоционален доклад за 85-годишнината от създаването на клуба, като отбеляза, че ФК „Устрем”, въпреки трудностите през годините, е единственият клуб, който не е прекъсвал участието си в първенствата на БФС от създаването си до днес. Той благодари на всички бивши и настоящи състезатели на клуба, на всички спортни деятели, дарители, кметове, които са подпомагали дейността на футболния отбор.

        Грамоти за дългогодишна състезателна дейност от Зоналния съвет на БФС – Варна получиха Стоян Стоянов,  Бехти Ахмедов, Светльо Гочев и Мехмед Мехмедов. Грамота за организационна дейност и принос в развитието на футбола бе връчена на Атанас Балтов. Исмаил Бейтолов бе отличен като най-млад и перспективен състезател в Областно първенство – Варна. Плакет за безспорния принос за развитието на най-популярния спорт в село Караманите получи Атанас Гочев - Джимито. Кольо Данев – член на СК на БФС връчи плакет и на кмета на община Вълчи дол – Тошко Янев с благодарност за големия принос за развитието на футбола в общината и на кмета на село Караманите – Милен Иванов.

         Специални гости на събитието, организирано от Кметство - село Караманите и Община Вълчи дол, бяха почетните председатели на физкултурните дружества на Чернево и Суворово.

  Виж снимки...

   

 • 85 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ФУТБОЛ В СЕЛО КАРАМАНИТЕ

   

        85 години организиран футбол в село Караманите, община Вълчи дол бяха отбелязани на 15 май.

        Демонстративна футболна среща изиграха ветераните и мъжкият футболен отбор на „Устрем” – село Караманите. Срещата предложи на зрителите много емоции и, след убедителна игра от страна на двата отбора, завърши при резултат 3:3...

  Прочети повече...

  Виж снимки...

   

 • ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  по проект „Активни младежи в Община Вълчи дол“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”,процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”

   20.05.2016г., 10:30 часа

  НЧ „Димитър Благоев -  1907“ гр. Вълчи дол

    График за провеждане на информационна кампания по населени места по проектBG05M9OP001-1.002-0110-C01 „Активни младежи в Община Вълчи дол“

   

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ О Б Я В Я В А ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ...

  Във връзка със стартирането на Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

   

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  О Б Я В Я В А

  ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

   

   

  І. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   

  1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

  2. Дейност: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина.

  3. Дейност: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

  4. Дейност: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция за здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията

  5. Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

  6. Дейност: Управление и функциониране на услугите

   

  ІІ. Позиция и изисквания за заемане на длъжността:

   

  Ø  РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР: описание; автобиография.

  Ø  ЮРИСТ: описание; автобиография.

  Ø  ПЕДИАТЪР: описание; автобиография.

  Ø  ПСИХОЛОГ: описание; автобиография.

  Ø  ПЕДАГОГ: описание; автобиография.

  Ø  СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ: описание; автобиография.

  Ø  ЛОГОПЕД: описание; автобиография.

  Ø  СОЦИАЛЕН РАБОТНИК: описание; автобиография.

  Ø  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: описание; автобиография.

  Ø  АКУШЕРКА: описание; автобиография.

  Ø  РЕХАБИЛИТАТОР: описание; автобиография.

  Ø  МЕДИАТОР: описание; автобиография.

  Ø  ХИГИЕНИСТ: описание; автобиография.

   

   

  Заинтересованите лица следва да изпратят/внесат професионална биография, с подробно описание на квалификация и опит, като приложат документи, удостоверяващи обстоятелствата, свързани с изискванията за заемане на съответната длъжност, не по-късно от 17.00 ч. на 27.05.2016г.

  Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: oba_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, Информационен център на Общинска администрация-Вълчи дол.

   

  ІІІ. Подбора на кандидатите протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване.

   

  До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на съответната длъжност.

   

  Важно! Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло до служебния вход на сградата на Община Вълчи дол.

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен кандидата притежава професионални и делови качества, както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на събеседването.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на класираните кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

 • ПОКАНА

   

 • УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ НА ПОСЕЩЕНИЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

     На 12 и 13 май 25 ученици от четирите средищни училища в община Вълчи дол – СОУ „Васил Левски” – град Вълчи дол, ОУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци, ОУ „Климент Охридски” – село Стефан Караджа и ОУ „Васил Левски” – село Михалич бяха на посещение в Министерството на образованието и науката и Народното събрание на Република България. Децата имаха възможност да разгледат кулоарите и залите на Народното събрание. Домакин на посещението бе депутатът Нели Петрова, а учениците имаха възможност да участват и в среща-разговор с народните представители Георг  Георгиев, Даниела Панайотова, Пламен Манушев и Цветан Цветанов.

      Събитието бе част от културния календар на Община Вълчи дол и се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Общината.

   Виж снимки...

Допълнителна информация