Филтър
 • ПОКАНА

 • Заповед № РД 07-361 / 11.01.2017г.

      Да се преустановят учебните занятия на 12.01.2017г. и 13.01.2017г. Посочените дни са неучебни. но присъствени за работниците и служителите на СУВасил Левски", гр. Вълчи дол.
      Всички учители да преструктурират учебното съдържание и да представят доклад до два работни дни след последния неучебен ден.
  Прочети повече...

   

 • Обучителен семинар: "Одитиране на информацнионната сигурност", 26-27.01.2017 г.

  На 26 и 27 януари 2017 г. ИВОБ организира семинар на тема: „Одитиране на информацнионната сигурност".Обучението ще се проведе в рамките на ден и половина в офиса на Института (гр. София, ул. „Граф Игнатиев" 7А, ет. 3) и ще донесе на сертифицираните вътрешни одитори 11 CPE точки 

   Прочети повече...

   

 • Заповед №37/09.01.2017

      I. Обявявам 10 и 11 Януари 2017 година (вторник и сряда) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол.
      II. Обявявам 10 и 11 Януари 2017 година за неприсъствени дни за детските градини на територията на община Вълчи дол...
  Прочети повече...

   

 • Заповед №34/06.01.2017

     Определям 9.01.2017г. за неприсъствен ден за всички училища и детски градини на територията на Община Вълчи дол .

     Директорите на училищата и детските градини да създадат необходимата организация за поддръжка на сградите и материалната база при зимни условия, както и своевременно отопление и почистване при ниски температури и снеговалеж.

  Прочети повече...

   

 • Очаква се усложнена зимна обстановка в края на седмицата

      "Не предприемайте пътувания през периода от 5 до 7 януари, ако не са крайно наложителни", призовават от Главна дирекция "Национална полиция".

      Причината - очакваните обилни снеговалежи, снегонавявания и минусови температури в края на работната седмица.

  Прочети повече...

   

 • Заповед №2

      ОБЯВЯВАМ 05 и 06 Януари 2017 година (четвъртък и петък) за неучебни дни за училищата на територията на община Вълчи дол. Заповедта да се обяви в електронната страница на община Вълчи дол, както и да бъде оповестена на заинтересованите страни...

  Прочети повече...

   

Допълнителна информация