Филтър
 • Одобрена е концепцията на община Вълчи дол за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи

  Единствената одобрена концепция за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от област Варна е тази на община Вълчи дол.

  На 10 ноември 2016 г. Управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж” обявиха процедура за кандидатстване по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове заинтеграция на ромите 2015 – 2020 г.

  На 10.03.2017 г. Междуведомствена група към Централното координационно звено обяви общините, на които са одобрени концепциите, като за облст Варна е одобрена концепцията на община Вълчи дол.

  Одобреното финансиране на Oбщина Вълчи дол е в размер на 470 000,00 лв.

  Общината, като конкретен бенефициент по двете оперативн ипрограми, ще представи интегрираното проектно предложение за приобщаване на уязвимите групи от Общността.

  Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално включване  чрез:

  §  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;

  §  Осигуряване на достъп до образование и обучение;

  §  Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

  §  Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

 • Одобрена е концепцията на община Вълчи дол за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи

  Единствената одобрена концепция за изпълняване на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от област Варна е тази на община Вълчи дол...

  Прочети повече...

 • Декларация по ЗПУКИ (2011-2015 г.)

 • Инвестиции...

 • СПЕЧЕЛИХМЕ ПОРЕДЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

   

      Кметът на Община Вълчи дол – Тошко Янев продължава успешно да реализира приоритетите си за мандат 2015/2019 чрез максимално използване възможностите по всички програми, за постигане на главната поставена цел:  подобряване качеството на живот и състоянието на хората.

      Поредното доказателство за това е спечелването на 02.03.2017 година, на проект за ремонт на Народно читалище „Асен Златаров – 1937“ – с. Генерал Киселово по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България”.

      Сградата на НЧ „Асен Златаров – 1937“ с. Генерал Киселово е двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г. и е  със застроена площ 775 кв.м. първи етаж и 460 кв.м. –втори етаж. Сградата е в лошо състояние, подовете са изгнили, дограмата е стара, дървена и силно компрометирана, мазилките са излющени. Няма информация за извършвани ремонтни дейности в сградата, с изключение на цялостен ремонт на покрива на сградата, който е бил наложителен и е финансиран със средства по ПМС 256/22.08.2014г. през 2014 година.

      Село Генерал Киселово, в което се намира НЧ „Асен Златаров – 1937“  е едно от големите села в община Вълчи дол. Населението му наброява 523 жители, като основна средищна точка на обществения живот се е формирало Народно читалище „Асен Златаров – 1937“. То разполага с богат библиотечен фонд, който непрекъснато се обновява. Читателските посещения за 2016г. са близо 2 300. Има уредена етнографска сбирка-музей отразяваща бита и традициите на местното население. В читалището са съхранява снимков материал относно бойните действия и живота на човека, чието име носи селото – Генерал Пантелей Киселов – един от най-изтъкнатите генерали на българската армия. Създадени са предпоставки да се разшири и обогати сбирката-музей с лични вещи и предмети, свързани с живота на генерала. Салонът на читалището се ползва непрекъснато и целогодишно.

      Общата стойност на проекта е  54 715  лева, в т.ч. съфинансиране от Община Вълчи дол - 52  %.

      Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

   

 • СПЕЧЕЛИХМЕ ПОРЕДЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

   

      Кметът на Община Вълчи дол – Тошко Янев продължава успешно да реализира приоритетите си за мандат 2015/2019 чрез максимално използване възможностите по всички програми, за постигане на главната поставена цел:  подобряване качеството на живот и състоянието на хората.

    Прочети повече...

   

 • Пътувай с БНТ2- Вълчи дол и околностите – 05.03.2017 – Българска Национална Телевизия

  http://www.youtube.com/watch?v=G1iLbxlRnGs

Допълнителна информация