Филтър
 • ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

  по проект „Активни младежи в Община Вълчи дол“ финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”

   

  03.07.2017г./понеделник/, 11:00 часа

  Заседателната зала на Община Вълчи дол


                             

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

   

 • СЪОБЩЕНИЕ

  СПИСЪК на длъжници по ЗМДТ с предприети действия по чл.32 от ДОПК     Уведомяваме лицата посочени в списъка, че в 14 дневен срок от поставянето на това съобщение следва да се явят в дирекция „Финанси и местни приходи” за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107 ал.3 от ДОПК...

  Прочети повече...

   

Допълнителна информация