Филтър
 • Инвестиции...

   

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

  Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

  Списък на длъжниците...

   

 • ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ ”

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 15.03.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 30.03.2018 г. от 10.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино...

  Прочети повече...

   

 • Програма „DESIREE Gas” осигурява ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства.

  Кандидатствайте сега и спестете 20% от цената.

  Всичко за програмата – Цел; Финансиране; Кой е допустим; Кандидатстване; Оборудване; Разходи; изпълнители; Съфинансиране може да разберете от официалната интернет страница:

  https://www.aresgas.bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/desireegas/

   

 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

  Моля, явете се в дирекция "МДТНП" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2726/27.11.2017г.

  В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
  Прочети повече...

   

 • ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА ГЕРОЙСКИ ЗАГИНАЛИТЕ В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ

      В навечерието на национални празник, 3 март, когато се навършват 140 години от Освобождението на България, ръководството на Община Вълчи дол и служители на Общинска администрация поставиха венец пред паметника на загиналите във войните в град Вълчи дол и с минута мълчание почетоха паметта на хилядите знайни и незнайни герои, загинали в името на Отечеството.

      Рецитал, посветен на Националния празник изнесоха възпитаници на Средно училище „Васил Левски” – град Вълчи дол.

  Виж снимки...

Допълнителна информация