Община Вълчи дол спечели проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”

 

Кмета на община Вълчи дол– г-н Георги Тронков подписа договор по проекта с рег. номер РД04-201/22.12.2020г. по спечели  проект „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021” за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”.  

 

Дейностите по реализирането му ще започнат от 01.01.2020г. до 31.12.2021г..От услугата в Община Вълчи дол ще се възползват общо 150 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии на инвалидност, наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; Скитащи и бездомни деца и лица; Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците; Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка  - поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и доход.

 

Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на телефон 0897969955, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , чрез кмета на съответното населено място или на място в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, при спазване на всички необходими противоепедимични мерки   до 31.12.2020г.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Вълчи дол и Дирекция „Социално подпомагане” –Вълчи дол  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария”.

 

В периода до 31 декември 2021г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд по домовете, включващ: супа, основно ястие и хляб от служителите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да се справят и преодолеят собствените си затруднения, като се подпомагат в борбата със социалното изключване.

 

 Приложение 5- Заявление;

 

 

Допълнителна информация