Община ВЪЛЧИ ДОЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

О Б Я В Я В А,

 

че от 26.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 

 

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 

 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 

 

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 

·         Заявление-декларация /по образец/;

 

·         Документ за самоличност (за справка);

 

·         Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

 

·         Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

 

 

 

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

 

 

Заявяванетоот кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 26.01.2021 г. в Информационен център (Деловодство), в сградата на Община Вълчи дол, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел. 0878 68 45 42 или на мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Вълчи дол на адрес: www.valchidol-bg.com

 

 

 

За допълнителна информация тел. 0878 68 45 42 – Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ в Община Вълчи дол.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ;

 

Допълнителна информация