До членовете на СИК - Вълчи дол

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че предаването на изборна документация и материали ще се извърши на 10.07.2021 г. (събота) от 12:30 ч. в сградата на Община Вълчи дол.

 

 

  • Във връзка с писмо №НС-06-445/24.06.2021 г. на ЦИК и изтичащите срокове на 26.06.2021 г. за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес; заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели в Община Вълчи дол е организирано дежурство на повикване и тел. 089 33-14-549 за времето от 08:00 до 17:30 ч. на 26.06.2021 г. 

 

  • Обучителни материали на сайта на РИКhttps://rik03.cik.bg/ns202107/ Материалите ще бъдат допълвани ежедневно.

 

 

09.07.2021г. Заповед №706/09.07.2021 г. относно употребата на алкохол;
30.06.2021г. Списък на заличените лица
10.06.2021г. Заповед №578/10.06.2021 г. относно местата за поставяне на агитационни материали- афиши, плакати и др.
31.05.2021г. Покана за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК)
28.05.2021г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК СЕКЦИЯ № 001 
28.05.2021г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК КМЕТСТВО МИХАЛИЧ СЕКЦИЯ № 012 
25.05.2021г.   Заповед за обвяване на избирателни списъци
20.05.2021г. 3АПОВЕД № 510, относно образуване на избирателни секции

 

...

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, кметство ...............................,  секция № 001
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         БОЙКА                ТОДОРОВА             ИВАНОВА
         ЙОРДАНКА             ДИМИТРОВА            ГЕОРГИЕВА
         ЛЮДМИЛА              БОРИСОВНА            ПЯТЕРИКОВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, кметство ...............................,  секция № 002
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         НЕДКА                ГЕОРГИЕВА            СТОЯНОВА
         НЕДЯЛКО              ДОБРОМИРОВ           ДОБРЕВ
         НИКОЛАЙ              ИВАНОВ               ПИНТИ
         ПЕНКА                ПЕТРОВА              ТОДОРОВА
         СТАНКА               ВЕЛИКОВА             ТРИФОНОВА
         ТОДОР                РАДЕВ                ТОДОРОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, кметство ...............................,  секция № 003
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙТЕН                НУРИЕВА              ДЕНИЗ ЙЪЛМАЗ
         БЕКИР                КЯЗИМОВ              МУСТАФОВ
         ГАЛИМЕ               ЮСЕИНОВА             ДЕНИЗ
         ГЕОРГИ               АНГЕЛОВ              ЙОРДАНОВ
         ГЕОРГИ               КОЛЕВ                ГЕОРГИЕВ
         ГЮЛТЕН               НУРИЕВА              ДЕНИЗ
         ИВАН                 ДИМИТРОВ             МИТЕВ
         ИВАН                 ИВАНОВ               ПЕТРОВ
         ИВАН                 ЙОРДАНОВ             ДИНКОВ
         НЕСРИМ               БЕКИРОВА             КЯЗИМОВА КЬОПРЮЛЮ
         НИКОЛИНКА            ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА
         НИКОЛИНКА            ИЛИЕВА               ДИМИТРОВА
         НИНА                 АТАНАСОВА            НИКОЛОВА
         ПЕТРАНКА             СТЕФАНОВА            МИТЕВА
         ХАЛИМЕ               ЮСМЕНОВА             МУКОВА-МУСТАФОВА
         ХАЯТ                 БЕКИРОВА             КЯЗИМОВА
         ЯНКА                 ПЕТКОВА              ЯНЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ, кметство ...............................,  секция № 004
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЕСКА                СТОИЛОВА             СТОЯНОВА
         ЙОРДАНКА             ГЕОРГИЕВА            МИЛАДИНОВИЧ
         СТОЯН                ДИМИТРОВ             СТОЯНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ВОЙВОДИНО, кметство ...............................,  секция № 005
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙШЕ                 АЗИЗОВА              АПТУЛОВА
         АЛЕКСАНДЪР           ВАСИЛЕВ              ИВАНОВ
         АНА                  ЙОРДАНОВА            ДЕЛЧЕВА
         ГЕОРГИ               АТАНАСОВ             МУТАФОВ
         ИСМАИЛ               ЮСУФОВ               АХЧИЕВ
         ЛЕВЕН                АЛИПИЕВ              ХАДЖИЕВ
         НАДЕЖДА              НЕДЕВА               МАНОЛОВА
         НЕВШАН               НЕДЖМЕДИНОВА         НЕДЖАТОВА
         НЕДЖМЕДИН            НЕДЖАТОВ             ИСМАИЛОВ
         НЕДЯЛКА              ИВАНОВА              ХРИСТОВА
         НЕРЗАН               ИСМЕТОВА             ХАЛИЛОВА
         НИЛГЮН               НЕДЖАТОВА            ХАРУНОВА
         РЕМЗИЯ               ШАБАНОВА             ИСМАИЛОВА
         САФИЯ                ЮМЕРОВА              ЕМИНОВА
         ФАТМЕ                ИСИН                 СЕИДОВА
         ФАХРИЯ               МЕХМЕДОВА            ГАФАРОВА
         ФЕРИДЕ               ХЮСЕИНОВА            АПТУЛОВА
         ФЕРМИН               ЮНАЛ                 МУСТАФА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ЩИПСКО, кметство ...............................,  секция № 006
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         МАРИЙКА              ЖЕЛЯЗКОВА            РАДЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.БРЕСТАК, кметство ...............................,  секция № 007
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ДИМКА                ИЛИЕВА               НИКОЛОВА
         СЛАВЧО               КОЛЕВ                СЛАВОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.БРЕСТАК, кметство ...............................,  секция № 008
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНГЕЛ                СВЕТОСЛАВОВ          АТАНАСОВ
         РАДОСЛАВ             МИТКОВ               АЛЕКОВ
         СЕЗГИН               НАСУФ                ИЛИАЗ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.МЕТЛИЧИНА, кметство ...............................,  секция № 009
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ВЪРБАН               ЖЕКОВ                ВЪРБАНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ЕСЕНИЦА, кметство ...............................,  секция № 011
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЯНКА                 ВЕЛИКОВА             КОЛЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.МИХАЛИЧ, кметство ...............................,  секция № 012
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АНИФЕ                АПТУЛОВА             РЕДЖЕБОВА
         АПТУЛА               АЛИ                  МУСТАФА
         АСЕН                 МИНКОВ               АНГЕЛОВ
         ЕМИЛИЯ               ДАВИДОВА             САЛИМОВА
         ЖЕЛКА                ДИМИТРОВА            АСЕНОВА
         ЛЕБЕ                 ХАСАНОВА             ИБРЯМОВА
         ОРХАН                СЕЙФИДИНОВ           ОСМАНОВ
         РЕМЗИЯ               РЕМЗИЕВА             САЛИМОВА
         РУБЕИЛ               ХАСАНОВ              САЛИМОВ
         РУХШАН               РУЖДИЕВ              РЕДЖЕБОВ
         СЕВА                 СЕЙФИДИНОВА          ОСМАНОВА
         СЕЙФИДИН             ОСМАНОВ              ИБРЯМОВ
         ХАСАН                АЛИИБРЯМОВ           САЛИМОВ
         ЮДАИМ                ИСМЕТ                ЮДАИМ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ДОБРОТИЧ, кметство ...............................,  секция № 013
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ЙОРДАН               ЧЕРНЕВ               МИТЕВ
         ФИЛКА                РАЙКОВА              МИТЕВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ИСКЪР, кметство ...............................,  секция № 014
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         НЕДЯЛКО              РАДЕВ                АНГЕЛОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ОБОРИЩЕ, кметство ...............................,  секция № 015
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙЛЯ                 БЕЙХАНОВА            АКИФОВА
         АЙШЕ                 АДЕМ                 ЕТЕМ
         АЛЕКСАНДЪР           ИЛИЕВ                ИЛИЕВ
         АЛЕКСИ               ГЕОРГИЕВ             БОЕВ
         АНГЕЛ                ДИМИТРОВ             АНГЕЛОВ
         АНГЕЛ                ЛАЗАРОВ              ПЕТРОВ
         АНКА                 АТАНАСОВА            МИТЕВА
         АСЯ                  ДЕМИРОВА             МИЛАНОВА
         АСЯ                  ЖЕЛЕВА               АНТОНОВА
         АТАНАС               СТОЙЧЕВ              ИВАНОВ
         АТЧЕ                 ИБРЯМОВА             МУСТАФОВА
         БЛАГОЙ               АНГЕЛОВ              ТРАЙКОВ
         ВАЛЯ                 ВАСИЛЕВА             ЧАВДАРОВА
         ВАСИЛ                РАДЕВ                ДРАГАНОВ
         ВЕЛИКА               МАРИНОВА             АНДОНОВА
         ВЕСЕЛ                ХРИСТОВ              МАРИНОВ
         ВЕСЕЛИН              НИКОЛОВ              КОСТОВ
         ВЪЛЧО                ГАНЧЕВ               ГАНЧЕВ
         ВЪЛЧО                КОЛЕВ                ИВАНОВ
         ГАЛЯ                 ИЛИЕВА               СЕВЕР
         ГЕОРГИ               МАГДОВ               ХРИСТОВ
         ГЕОРГИ               СТОЙЧЕВ              ИВАНОВ
         ГЮНЮЛ                МЕТИНОВА             ЙЪЛДЪЗ
         ДАНИЕЛ               ГЕОРГИЕВ             МАРИНОВ
         ДАНКО                ЯНКОВ                АНТОНОВ
         ДИМИТЪР              ИЛИЕВ                ДИМИТРОВ
         ДИНЧЕР               СЮЛЕЙМАН             САЛИ
         ДИЯН                 СЛАВЕЙКОВ            ГЕОРГИЕВ
         ДИЯН                 ЯНКОВ                АНТОНОВ
         ДОБРОМИР             НЕДЕЛЧЕВ             ЛЕФТЕРОВ
         ДОНЧО                КРЪСТЕВ              ГЕОРГИЕВ
         ЕВА                  ЮРИЕВА               КАРТАЛ
         ЕМА                  РАДОВАНОВА           ЮКСЕЛ
         ЕМА                  СМИЛЯНОВА            КЪДРЕВА
         ЕМИНЕ                АДЕМ                 ОСМАН
         ЕНГИН                ЮДАИД                ИЗЗЕТОГЛУ
         ЕНГЮЛЕР              МЕТИНОВА             ЙЪЛДЪЗ
         ЕРДЖАН               ИСМАИЛОВ             ФЕИМОВ
         ЕФРАИМ               МЕХМЕД               ОСМАН
         ИВАЙЛО               СТЕФАНОВ             ПАВЛОВ
         ИВАН                 ДИМИТРОВ             ВАСИЛЕВ
         ИВАН                 ЯНКОВ                ИВАНОВ
         ИВО                  ГАЛЕВ                ЙОРДАНОВ
         ИВО                  РАДКОВ               ДИКОВ
         ИЛИЯ                 ИВАНОВ               ИЛИЕВ
         ИЛИЯН                ИЛИЯНОВ              АЛБИНОВ
         ИЛИЯН                КАМЕНОВ              ПЕТРОВ
         ИЛИЯН                ЛАЗАРОВ              АВРАМОВ
         ИСМАИЛ               ЕРДЖАНОВ             ИСМАИЛОВ
         ИСМАИЛ               ФЕИМОВ               АСАНОВ
         ЙОРДАН               ДИМИТРОВ             ФИЛЧЕВ
         ЙОРДАН               МИРЧЕВ               ВАСИЛЕВ
         ЙОРДАН               СНЕЖАНОВ             КАРАВЕЛОВ
         КАЙМЕТ               ИЗЕТИНОВА            АСАНОВА
         КАЛИН                ВЕЛИЧКОВ             АЛЕКСАНДРОВ
         КИРИЛ                ДИМИТРОВ             КИРИЛОВ
         КОСТАДИН             БОГОМИЛОВ            КОСТОВ
         КРАСИМИР             ДИМИТРОВ             РАДИЧКОВ
         КРАСИМИР             ИВАНОВ               ТОДОРОВ
         КРАСИМИР             НИКОЛАЕВ             ЙОРДАНОВ
         МАРИАН-ЕЛИН          МИРЧЕВ               МИРЕВ
         МАРИН                ГЕОРГИЕВ             ДИМИТРОВ
         МАРИН                ГЕОРГИЕВ             МАРИНОВ
         МАРИН                НИКОЛИНОВ            ДИМОВ
         МАРИН                ХРИСТОВ              АТАНАСОВ
         МЕРОЛ                КЕРИМОВ              ЕТЕМОВ
         МИЛЕН                ЕМИЛОВ               РАДЕВ
         МИРОСЛАВ             МИТКОВ               АНДОНОВ
         МИТКО                СТОЯНОВ              ИВАНОВ
         МИТКО                ХРИСТОВ              АНДОНОВ
         НЕВЕН                МАРИНОВ              АТАНАСОВ
         НЕВЯН                БОГОМИЛОВ            ИЛИЕВ
         НЕДИМ                                     ЙОЗТЮРК
         НЕДЯЛКО              НЕДЯЛКОВ             ХРИСТОВ
         ПАВЕЛ                ДИМИТРОВ             ПАВЛОВ
         ПЕТЪР                ГЕОРГИЕВ             ВЪЛКОВ
         РАДОСЛАВ             МАРИЕВ               СТАНЕВ
         РЕНА                 ЩЕРЕВА               ЧАВДАРОВА ЙОЗЕН
         РОСЕН                ДИМИТРОВ             ЖЕЛЯЗКОВ
         РУМЕН                НИКОЛАЕВ             ЙОРДАНОВ
         РУСИ                 ЕМИЛОВ               СЕВЕР
         САШКО                МАРИЕВ               ЦОЛОВ
         СЕВАР                ВЕСЕЛОВ              МАРИНОВ
         СЕВДА                ИЛИЯНОВА             АРТУН
         СЕЙДЕ                МЕРОЛОВА             КЕРИМОВА
         СИЯН                 ВЕСЕЛОВ              МАРИНОВ
         СЛАВЧО               АДРИАНОВ             ПОПОВ
         СЛАВЧО               СЛАВЧЕВ              АТАНАСОВ
         СОФИЯ                МАТЕЕВА              АНДОНОВА
         СТАНИМИР             ГЕОРГИЕВ             ИВАНОВ
         СТАНЧО               ЗЛАТКОВ              БОТЕВ
         СТЕФАН               ДЖЕНКОВ              СТЕФАНОВ
         СТОЙЧО               АЛЕКСИЕВ             КОСТОВ
         СТОЯН                АТАНАСОВ             СТОЯНОВ
         СТОЯН                ДИШЕВ                СТОЯНОВ
         СТОЯН                МАРИНОВ              ГЕОРГИЕВ
         ТОДОР                ЖЕЛЯЗКОВ             РАДЕВ
         ТОДОР                ЦЕЦКОВ               САВЧЕВ
         ТОДОР                ЯНИС                 ЗИСИС
         ТРЕНДАФИЛ            МИТКОВ               ЮЗКЪЛЪЧ
         ФААРЕДИН             ОСМАН                МЕХМЕД
         ФИКРЕТ               КЕРИМ                САДУЛА
         ХАЛИЛ                МУСТАФОВ             АЛИОСМАНОВ
         ХАСАН                МЕХМЕД               МЕХМЕД
         ХРИСТО               ИЛИЕВ                МАНОЛЕВ
         ХРИСТО               ТОДОРОВ              ХРИСТОВ
         ШЕРИФ                ИБРЯМОВ              ЧЕЛЕБИЕВ
         ЩЕРЮ                 ЩЕРЕВ                ЧАВДАРОВ
         ЮДАИД                ИЗЕТОВ               ДАУДОВ
         ЯВОР                 ЕМИЛОВ               МИХАЙЛОВ
         ЯНКО                 ИВАНОВ               АНТОНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.БОЯНА, кметство ...............................,  секция № 016
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙШЕ                 АХМЕДОВА             МЕХМЕДОВА
         АНЕЛИЯ               АНГЕЛОВА             ЮЗЕР
         ГАЛИН                МИНКОВ               ЮКСЕЛ
         ГАЛЯ                 ЮЛИЕВА               ГЮНЕШ
         ГЬОКХАН                                   ЮКСЕЛ
         ГЬОНЮЛ                                    ЮКСЕЛ
         ДИМИТЪР              БАНКОВ               ДИМИТРОВ
         ДИМИТЪР              ДИМОВ                РУСЕВ
         ИВАЙЛО               РАДЕВ                ХАДЖИЕВ
         ИВАЙЛО               ХРИСТОВ              ОГНЯНОВ
         МЕЛТЕМ                                    ЮЗЕР
         НАДЕЖДА              МИЛЧЕВА              ОГНЯНОВА
         РЕМЗИ                                     ГЮНЕШ
         СИЛВИЯ               ИВАЙЛОВА             ЮКСЕЛ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, кметство ...............................,  секция № 017
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙАН                 АЛТЕРОВ              МЕХМЕДОВ
         АЛИПИ                МАРТИНОВ             ХАДЖИЕВ
         АЛТЕР                МЕХМЕДОВ             ШЕРИФОВ
         АНДРЕЙ               СТОЯНОВ              ДРАГАНОВ
         АНЕЛИЯ               МАРТИНОВА            ВЕЛЕВА
         АНЕЛИЯ               ЮЛИЯНОВА             МИЛАНОВА
         АНКА                 АСЕНОВА              РИЗОВА
         АНТОН                РОСЕНОВ              МЛАДЕНОВ
         АНТОН                СЕМОВ                СЕРБЕЗОВ
         АСЕН                 ЕФРЕМОВ              РИЗОВ
         АСИЯ                 ИСАЕВА               ХЮСЕИНОВА
         АСЯ                  МИЛЧЕВА              ЙОРДАНОВА
         БИЛЯН                БИСЕРОВ              ДАСКАЛОВ
         ГАБРИЕЛА             ИЛКОВА               ВЕЛЕВА
         ГАЛЯ                 АНГЕЛОВА             ТОНЧЕВА
         ГИНА                 ИВАНОВА              ВЕЛЕВА
         ГЮЛДЖИХАН            ИСМАИЛОВА            НАЗИФОВА
         ДЕЛЯН                МИРОСЛАВОВ           НИКОЛОВ
         ДЕТЕЛИНА             МИШЕВА               ЙОЗТЮРК
         ЕЛИНА                ЕФРЕМОВА             ШОПОВА
         ЕМА                  ИЛИЕВА               ШОПОВА
         ЕМИЛ                 АЛЕКСИЕВ             ИСАЕВ
         ЕМИНЕ                МЕХМЕДОВА            РАИМОВА
         ЕНВЕР                ШАБАНОВ              ХЮСЕИНОВ
         ЕФРЕМ                РАШКОВ               ШОПОВ
         ЖАСМИНА              ЕФРЕМОВА             ШОПОВА
         ЖЕЧКА                АТАНАСОВА            АСЕНОВА
         ЗИНА                 СТОЯНОВА             КЮЧУКОВА
         ИВЕЛИН               ТОНЧЕВ               АСЕНОВ
         ИСАЙ                 АЛБЕНОВ              КРАЕВ
         ЙОРДАНКА             МАРИНОВА             ШОПОВА
         КАДИР                МЕХМЕДОВ             БЕЙТУЛОВ
         ЛЕВЕН                БИСЕРОВ              ДАСКАЛОВ
         МАРИЕЛА              МАРТИНОВА            ВЕЛЕВА
         МАРИН                АТАНАСОВ             МИТЕВ
         МАРТИН               МИШЕВ                ВЕЛЕВ
         МЕСУТ                ХЮСЕИНОВ             АПТИЕВ
         МИГЛЕНА              АТАНАСОВА            МИХАИЛОВА
         МИЛЕН                АСЕНОВ               ПЕХЛИВАНОВ
         МИЛКО                МИЛКОВ               ЙОРДАНОВ
         НАДЯ                 РОСЕНОВА             МЛАДЕНОВА
         НАУМ                 МЕРДЖАНОВ            ЧОБАНОВ
         НЕВЕНА               РУСЕВА               ДАСКАЛОВА
         НЕДЖМИЕ              МЕХМЕДОВА            ШЕРИФОВА
         НУРДЖИХАН            РИФАД                ШАБАНОВА
         РОСИЦА               АТАНАСОВА            МИЛАНОВА
         РОСИЦА               ЕМИЛОВА              КРАЕВА
         РУМЕН                РАШКОВ               ШОПОВ
         СЕВДА                ЕФРЕМОВА             КАСАБОВА
         СЕЙХАН               ИЛХАН                ЪШЪК
         СЕМА                 НАУМОВА              ЧОБАНОВА
         СЕМРА                ЗИКРИЕВА             ДЖЕВРЕМ
         СИЛВИЯ               АНТОНОВА             СЕРБЕЗОВА ТЮРКАЛ
         СИМА                 ЕФРЕМОВА             КАСАБОВА
         СИМА                 РАФАИЛОВА            КАСАБОВА
         СТАНИМИРА            ХРИСТОВА             АТАНАСОВА
         СТЕЛА                АЛБИНОВА             ЩЕРЕВА
         СУНАЙ                МЕХМЕДОВ             СЕНАИФОВ
         ТОНЧО                АСЕНОВ               ТОНЧЕВ
         ФАНИ                 ФИДАНОВА             СЕРБЕЗОВА
         ФАТИХ                                     ЙОЗТЮРК
         ХАВВА                ЮМЕРОВА              МУСТАФОВА
         ХРИСТИНКА            РАФАИЛОВА            СЕРАФИМОВА
         ХЮЛИА                ЗИКРИЕВА             ХЮСЕИНОВА
         ШАНИ                 ЕФРЕМОВА             ЧОБАНОВА
         ШЕНАЙ                                     ЪШЪК
         ЮЛИЯН                МИЛАНОВ              МИЛАНОВ
         ЮРКЮШ                МЕХМЕДОВА            АХМЕДОВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ЗВЪНЕЦ, кметство ...............................,  секция № 018
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙХАН                                     ШАНСЛЪ
         АХМЕД                АЗИСОВ               ХАСАНОВ
         БИЛЯНА               АСКОВА               АТАНАСОВА
         ВЕЛИ                 РАФЕДОВ              ЮМЕРОВ
         ДЕЯН                 РАЙНОВ               ЧАУШЕВ
         ЕМИЛ                 ВЕЛИНОВ              РАФАИЛОВ
         ЕМИЛ                 МИХАЙЛОВ             АНДОНОВ
         ЕМИЛИЯН              ЕМИЛОВ               СЕРАФИМОВ
         ЗИЛХА                МУСТАФОВА            ДЖОШКУН ЕРОЛАН
         ИЛИЯН                ЕФТИМОВ              ХАДЖИЕВ
         ИЛХАН                ДЖЕВДЕТОВ            НАЗИФОВ
         МАРТИН               ИЛИЯНОВ              ХАДЖИЕВ
         МЕХМЕТ                                    ШАНСЛЪ
         НЕБАЕТ               МУСОВА               ЮМЕРОВА
         НЕВЯНА               САВОВА               ЧАУШЕВА
         НУРТЕН               АЗИЗОВА              ДЕМИРОВА
         РОЗА                 ДЕЯНОВА              ЧАУШЕВА
         САБРИЯ               САБРИ                ЗЕЙНУН
         ФАНА                 ИСАЕВА               ВЕЛИНОВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.СТРАХИЛ, кметство ...............................,  секция № 019
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         СЮЛЕЙМАН             САЛИЕВ               ЮСМЕНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.СТЕФАН КАРАДЖА, кметство ...............................,  секция № 020
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЙЛИН                ФЕЗАЙДИНОВА          РАФЕДОВА
         АЙТЕН                ФЕЗАЙДИНОВА          РАФЕДОВА
         АЙФЕР                НЕДЖЕМЕДИНОВА        ИБИШ
         АХМЕД                МЕХМЕДОВ             АДЕМОВ
         ВЕСИЛЕ               КЕМАЛ                АХМЕДОВ
         ДЖЕЙХАН              НЕДЖАТИЕВ            АХМЕДОВ
         ЕЛИЦА                ЮЛИЯНОВА             АЛЕКСАНДРОВА
         ЙОЗДЖАН              МАКСУДОВ             ВЕЙСАЛОВ
         МЕДЖИТ               НЕДЖМЕДИНОВ          РЕДЖЕБОВ
         МЕРГЮЛ               АХМЕДОВА             ПЕЛИТ
         МИГЛЕНА              МИТКОВА              СТОЯНОВА
         МИТКО                ИГНАТОВ              СТОЯНОВ
         МУКАДИС              ЮСМЕНОВА             АДЕМОВА
         МУСТАФА              ЮСУФОВ               ХАСАНОВ
         НАДЖИЯ               МУСТАФОВА            ХАСАНОВА
         НЕФИЗЕ               БЕЙТУЛОВА            БЕКТЕШЕВА
         НЮЛЮФЕР              ХАСАНОВА             МЕХМЕД
         САЛИ                 АПТАРМАН             САЛИ
         СВЕТЛИН              СВЕТЛИНОВ            КАРАДЖОВ
         СЕВДА                СВЕТЛИНОВА           КАРАДЖОВА
         СЕВДА                ХРИСТОВА             СТОЯНОВА
         СЕВДАЛИН             ИВАНОВ               ДИМИТРОВ
         СЕЗГИН               НАСЪФОВ              ЮСУФОВ
         СЕЛВИЕ               РАИМОВА              МЕХМЕДОВА
         СЕХЯР                ЮСЕИН                КЪРАЙ
         СУНАЙ                АХМЕДОВ              РУФИЕВ
         ТЕЗДЖАН              МАКСУДОВА            ВЕЙСАЛОВА
         ФАТМЯ                НЕДЖИБОВА            АЛИЕВА
         ЮКЯ                  РИЗОВА               ХЮСЕИНОВА
         ЮСУФ                 ХЮСЕИНОВ             ХАСАНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, кметство ...............................,  секция № 021
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АДЕМ                 БЕЛГИН               АДЕМ
         БЕЛГИН               АДЕМ                 РЕДЖЕБ
         ДЕМИР                ДЕМИРОВ              ЧЕУШЕВ
         НАЗИФ                ЛЮТВИЕВ              НАЗИФОВ
         НУРИЕ                РЕДЖЕБ               РЕДЖЕБ
         ПЕНКА                ЖЕЛЯЗКОВА            ЖЕЛЕВА
         РАФАИЛА              ЮРИЕВА               ТУРХАН
         СЕВДА                ДЕМИРОВА             ЧЕУШЕВА
         ФАНИ                 СПАСОВА              ЯНЧЕВА
         ЮМИГЮЛ               АЛИИБРЯМ             ИСМАИЛ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ИЗВОРНИК, кметство ...............................,  секция № 022
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЛЕКСИ               АНДОНОВ              ЗЛАТЕВ
         АНАСТАС              МИХАЙЛОВ             ДЕМИРОВ
         АНДОН                ЗЛАТЕВ               МИТЕВ
         ДЕЯН                 АНДОНОВ              ЗЛАТЕВ
         ЗДРАВКА              АСЕНОВА              МИТЕВА
         ЗЛАТКА               ДЕМИРОВА             ЗЛАТЕВА
         МЕХМЕД               РУШАНОВ              ЮМЕРОВ
         РИДВАН               МЕХМЕД               РУШАН
         СЕЛДЖАН              СЕЛЕЙДИН             ШАБАН
         СТЕФКА               ИВАНОВА              ДЕМИРОВА
         ШЕНЯР                ЮСУФОВА              ИСМАИЛОВА
         ЮЛИЯ                 ДЕЯНОВА              АНДОНОВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.РАДАН ВОЙВОДА, кметство ...............................,  секция № 023
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         АЛЕКСИ               ИВАНОВ               МИТКОВ
         АНДРЕЙ               АТАНАСОВ             СИМЕОНОВ
         БЕЙХАН               ИБРЯМ                ИЛЯЗ
         ГЮЛБИЯ               АЛЕЙДИН              ИСМАИЛ
         ЕНВЕР                ИБРЯМ                ИЛЯЗ
         КАДРИЯ               ЯШАР                 ТОДОРОВИЧ
         САЛИ                 ЮСЕИН                МЕХМЕД
         САШО                 АТАНАСОВ             СИМЕОНОВ


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.ЧЕРВЕНЦИ, кметство ...............................,  секция № 024
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ГАБРИЕЛА             АБДУЛ                КАРАСИ
         ЖЕНЯ                 ИВАНОВА              НИКОЛОВА
         ИВАНКА               СИМЕОНОВА            КАРАСИ
         КУМАН                ДИМОВ                ИВАНОВ
         МИНКА                РАДЕВА               ИВАНОВА
         ПЕТРАНКА             ИВАНОВА              НЕДЕВА
         РУСИ                 ПЕТРОВ               ЖЕЧЕВ
         ТАТЯНА               ДИМИТРОВА            ПЕТКОВА


                                   Списък на заличените лица от избирателните списъци
                        в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
         населено място С.КАРАМАНИТЕ, кметство ...............................,  секция № 025
         адрес на избирателна секция ...............................................
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                              Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
         ГЮСЮМ                КАДИРОВА             ИБРЯМОВА
         ЕСНА                 НАСЪФОВА             АЛИОСМАНОВА
         КАДИР                НАЗМИЕВ              КАДИРОВ
         МЕЛЕКВЕР             ЮСЕИНОВА             АПТИЕВА
         МИГЛЕНА              ГЕНЧЕВА              МИТЕВА
         НАЗИФ                ДЕРВИШЕВ             ФАЗЛОВ
         НЕДЖМИ               НАСЪФОВ              АЛИОСМАНОВ
         САБИТ                ГЕОРГИЕВ             СЪБЕВ
         СЕВДЖАН              АПТУЛОВА             ИСМАИЛОВА
         СИЛВИЯ               МАРТИНОВА            ПЕХЛИВАН
         СОФИЯН               МИЛАДИНОВ            МИХАЙЛОВ

Additional information