УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Виж видеоклиповете...

 

15.05.2019г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА;

 

03.05.2019г.

РАЗЯСНИТЕЛНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ;

12.04.2019г.

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ;

12.04.2019г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ;

12.04.2019г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - с.МИХАЛИЧ+с.КРАКРА;

09.04.2019г.

ЗАПОВЕД №356 ОТНОСНО МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ;

09.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ;

04.04.2019г.

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ;

27.03.2019г. 

СЪОБЩЕНИЕ;                                        

                                

Additional information