Списък на лицата, заличени от избиртелните списъци. Прочети...


ИЗВЕСТИЕ относно улесняване гласуването на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението  Прочети...


 Покани за консултации Прочети...


Заповед №289 / 29.03.2013 Нареждам: Използването на агитационни материали... Прочети...


Избирателни списъци за населени места, община Вълчи дол... Прочети...


Избирателен списък за избирателна секция №12 за с.Михалич и с.Кракра Прочети...

Заповед №226/15.03.2013 г.


На основание чл.42, ал.2 ЗМСМА... ...определям следните места за обявяване на избирателните списъци... Прочети...

Заповед №225/15.03.2013 г.


На основание чл.42, ал.2 ЗМСМА... ...определям следните места за обявяване на избирателните списъци... Прочети...


Additional information