Необходими документи:


   - съобщение за смърт;
   - документ за самоличност на починалото лице;
   - данни за обявителя.


Срок:  Веднага

Такса: няма

 

 

Additional information