Необходими документи:


  декларация по образец;

 

 
   - лични карти на родителите;
   - стар акт за раждане (оригинал).


Срок: обикновена – 7 дни

Такса: няма               
/3 месеца при условията на чл.6, ал.1 от Семейния кодекс/

 

Additional information