Необходими документи:


  заявление по образец;

 


   - лична карта;
   - внесена такса по сметка на Министрество на правосъдието;
   - 2 бр. снимки.

Срок:  7 дни

Такса: 20.00 лв.

 

  

Additional information