ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2016-2020г.

BG05FMOP001-03.02

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЪЛЧИДОЛ”

по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020г.

по

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

 Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 

                                                            Topal_obyad_motiv.jpg

 

Прочети повече...

 

Additional information