На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 209а от Закона за здравето, както и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето

 

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия в състав:

Председател – Живка Иванова – Заместник-кмет на Община Вълчи дол

Членове:

  1. Стилияна Иванова – главен експерт в Дирекция ИПХД,
  2. Иван Драганов – главен експерт в Дирекция УТОС,
  3. Ерхан Ямуков – старши Експерт в Дирекция МДТНП

 

Която да извършва регулярно проверки относно спазване на въведените от Министъра на здравеопазването или от Директора на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки в периода на тяхното действие на територията на Община Вълчи дол в обектите както следва:

Прочети повече...

 

Additional information