На основание чл.44,ал.1,т.1,т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1 от Изборния кодекс, чл.12,ал.2,т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и с оглед запазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на Изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Народни представители на 14 ноември 2021г.
НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на Община Вълчи дол за времето от 00:00 часа до 20:00часа на 14.11.2021година.

Прочети повече...

 

Additional information