На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерски съвет от 28 юли 2021 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

 НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на

 Община Вълчи дол, считано от 04.11.2021 г до 30.11.2021 г...

Прочети повече...

Additional information