за участие в „Организиране на атракционни събития по проект  „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ по

Договор №BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и

BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в „Организиране на атракционни събития по проект  „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР”, която включва: състезание за деца и възрастни от целевата група, като за целта са осигурени, както следва: стена за катерене, т.е.доставка и монтиране на стена за катерене, с осигурен инструктор и екипировка; лента за баланс, т.е. монтиране на лента за баланс с осигурен инструктор; въжени съоръжения за катерене, провиране и спускане (въжен тролей), т.е.доставка и монтаж на въжени съоръжения за катерене, провиране и спускане (въжен тролей), адаптиране за деца и възрастни; провеждане на ускорен курс за ориентиране, т.е. провеждане на ускорен курс за ориентиране от инструктор с осигурена екипировка; организиране и провеждане на кулинарен конкурс. Във връзка с гореизложеното ще е осигурено:-  логистика; - предметни награди за победителите, по гореописания проект за ученици, учители и родители от петте учебни заведения, функциониращи на територията на общината, както следва: СУ „Васил Левски“ –гр. Вълчи дол, ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич, ПГ ЗГС с. Стефан Караджа“, ОбУ „Свети Иван Рилски“ с. Червенци и ОУ „Климент Охридски“ с. Стефан Караджа.

            Осигурени са изяви:

- с арбалет и древен лък, пресъздавайки ситуации от миналото, т.е. организиране на стрелба с лък и арбалет, като за целта са осигурени лък за деца и родители;

- организиране на спортни - активни игри и състезания (бягане с чували; бягане по двойки; бягане с препятствия; щафета; и др.) за малки и големи, в т.ч.организиране на индивидуални и отборни състезания,както и материалите за изпълнение на игрите, ;

- занимателни работилници, т.е. организиране на тематични, занимателни работилници за деца. Те ще включват история на занаятите, запознаване с местни (български) занаяти и техния произход и развитие, изработване на различни занаятчийски изделия от децата, с или без (при по-големите) помощ от страна на родителите, в т.ч. и занимателна работилница (за най-малките). Всички изделия от проведените тематични работилница ще се предоставят за ползване и съхранение на децата, които са ги изработили.

- организиране на викторина с въпроси, подбрани както от задължителния учебен план, така и от обща култура (въпроси свързани с правописа, с основни граждански права, с актуалната национална и международна политическа конюнктура и др. Във викторината ще вземат участие отбори от всички училищата намиращи се на територията на общината, разделени по учебни заведения. За най- добре представилите се във викторината участници, са осигурени предметни награди.

На 18 и 19 ноември.2021г.(четвъртък и петък) от 11:00 часа на стадион «Петко Сираков» гр.Вълчи дол

На 19.11.2021 ще се проведе музикална забава "Нощ на ритъма и танца"

 

 

Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information