за участие в „Организиране на атракционни събития по проект  „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ по

Договор №BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и

BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в „Организиране на атракционни събития по проект  „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР”, която включва: състезание за деца и възрастни от целевата група, като за целта са осигурени...

Прочети повече...

 

 

Additional information