На 31-ви октомври 2013 година от 13:00 часа в град Вълчи дол се състоя „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”. Проектът е на стойност 1 854 953.55 лв. и се финансира по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места в селските райони” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Проектът включва рехабилитацията на 3 улици (ул. „Добруджа“, ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Стара планина“) и два парка в град Вълчи дол.

Гости на събитието бяха главният секретар на Областна администрация – Варна – Хайк Ованезов, съветникът на областният управител на Варна – Юрий Златаров, Николай Пашов– представител на ДЗЗД „Искър 2013“ – фирмата-изпълнител на строителни и монтажни работи по проекта, Иван Желев- технически директор на „Хидрострой“АД, Женя Манева – представител на фирма „Консулт 64“- строителен надзор, Николай Божев – консултант, Васил Василев- председател на Общински съвет – Вълчи дол и общински съветници.

След празничния водосвет, приветствия към присъстващите отправиха инж. Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи дол и главният секретар на Областна администрация. Момичетата от танцов състав „Жарава“ при народно читалище „Димитър Благоев“, с хореограф Филипия Тончева, поздравиха жителите и гостите на Вълчи дол с варненски, шопски танц и танц „Земя“. След фолклорната програма, инж. Йорданова и Николай Пашов направиха символичната първа копка и пожелаха „На добър час“ на новия проект, който е от изключително значение за подобряване качеството на живот на жителите на град Вълчи дол.

С реализацията на проекта ще се подобри част от пътната инфраструктура на град Вълчи дол, както и местата за спорт, отдих и рекреация. 

Виж снимки...

Additional information