ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПОДГОТВИ 7 НОВИ ПРОЕКТА ЗА НАД

8 МИЛИОНА ЛЕВА

 

Седем нови проекта бяха разработени и подадени от Община Вълчи дол към Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Проектите са следните:

 

"Рехабилитация на път IV-70140, път III-207-Генерал Колево от км. 0+000 до км. 3+862" - 4 462 745, 84 лв.


"Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда-работилница, в УПИ XIII-215 "за детска градина", кв. 25 по плана на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна" - 287 991, 98 лв.


"Извършване на ремонтни дейности на ОУ "Свети Иван Рилски" с. Червенци, община Вълчи дол" - 71 933, 35 лв.


"Рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски" - гр. Вълчи дол" - 2 427 426, 84 лв.


"Рехабилитация на ул. "Гео Милев" - гр. Вълчи дол" - 580 286, 54 лв.


"Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" - гр. Вълчи дол" - 363 858, 58 лв.


"Рехабилитация на улична мрежа и подмяна на водопровод - от 40а до от 98 за плана на с. Бояна, община Вълчи дол" - 479 709, 17 лв.

 

 

Общата им стойност възлиза на 8 673 952.3 лева. Проектните предложения са в процес на текуща оценка.

 

 

Additional information