На основание на чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси            

 

   Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджетната прогноза на Община Вълчи дол  за периода 2015 – 2017  година.

 

Обсъждането ще се проведе на 21.02.2014г. от 13 часа в заседателната  зала на  общината. 

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

Additional information