ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА  БЮДЖЕТА  ЗА  2015 ГОДИНА

На основание на чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси            

 

   Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2015 година.

Обсъждането ще се проведе на 27.11.2014г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

 

Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

Предложение № 3 капиталови разходи 2015г;

 Проектобюджет 2015г. приложение 1,2;

Приложение 4 - индикативен разчет на СЕС-2015;

Приложение 5 - план-график просрочени задължения-2015;

Доклад проектобюджет 2015.

Additional information