До гражданите на община Вълчи дол

 

На основание чл.23,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/  свиквам първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Вълчи дол.

                Заседанието ще се проведе на 06 ноември2015 г.  в Актовата зала на СОУ “Васил Левски“ – град Вълчи дол от 15,00 часа, при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Общински съвет –Вълчи дол,съгласно чл.24,ал.1 от ЗМСМА.

Преди началото на заседанието на новоизбрания общински съвет, кметовете и общинските съветници ще положат клетва съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

 

Стоян Пасев

Областен управител на област

с административен център-Варна

Към поканата...

 

Additional information