Регионална здравна инспекция - Варна, съвместно с Mедицински център „Св. Анна” - гр. Варна, организира провеждането на профилактични прегледи за ранно откриване на ракови заболявания и
своевременното им лечение.
      Прегледите включват изследвания на млечната жлеза на здравно неосигурени лица (жени) от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места във Варненска област.
      Извършването на профилактичните прегледи ще се осъществи в мобилния мамографски кабинет, разположен на територията на МБАЛ „Св. Анна”, гр. Варна, в непосредствена близост до МЦ” Света Анна” - ЕООД - Варна, бул. „Цар Освободител „№100 и ще се реализират в периода от 18.11.2015г. до 10.12.2015 г.
      Профилактичните прегледи на млечна жлеза ще се извършват от лекари-специалисти от структурата на МЦ „Св. Анна”, гр. Варна, при използване на съвременна дигитална мамографска апаратура.
При констатиране на проблеми или заболяване, пациентът ще бъде насочен за лечение.
      Профилактичните прегледи са безплатни и не зависят от здравноосигурителния статус на желаещите за изследване лица.
Същите ще се извършват по график, всеки работен ден от понеделник до петък, по 25 лица на ден, от 8.00 до 14.00 часа, след предварително записване.

за връзка: 0878/948240 - Юлия Маринова.

Additional information