Относно: Спиране на газоподаването към обекта
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви информираме за планирано спиране на газоподаването към обекта Ви, за периода от 08:00 ч. до 16:00 часа на 16.04.2016г. (събота), поради необходимост от присъединяване на новоизграден участък към газоразпределителната мрежа в град Вълчи дол, извършване на изпитания и въвеждане в експлоатация.

Моля, да предприемете необходимите действия за преминаване към алтернативно гориво за обезпечаване на отоплението на обекта и/или производството за горецитирания период.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Прочети повече...