Уважаеми дами и господа, всеки който желае да стане част от дарителите,чиято помощ е безценна при организирането на тържествата по случай 42-годишнина от обявяването на Вълчи дол за град, може да го направи като преведе пари по следната банкова сметка:

 
Банка ДСК - ЕАД
IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00
BIC: STSABGSF
КОД ЗА ПЛАЩАНЕ: 44 51 00

Additional information