Днес, с водосвет за здраве и благополучие, отслужен от отец Станислав Друмев, кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев и председателят на Общинския съвет – Георги Тронков, въведоха в експлоатация асансьорното съоръжение, изградено по Проект „Красива България”, Мярка М01-01 “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

    Проектът за кандидатстване на Община Вълчи дол бе сред одобрените 21 проекто-предложения за финансиране и реализация през 2016 година от общо 109 заявления за 116 обекта, с решение №4/26.08.2016 година на Управителния съвет на Проект “Красива България”.

    Асансьорът е предвиден за инвалиди, с 5 спирки (4-те етажа на сградата на Общинска администрация + партер). Асансьорът, освен от хора в неравностойно положение, може да се използва и от всички посетители на Общината.

    Съоръжението е сертифицирано и е преминало през приемателни комисии и техническа експертизи.

    С изпълнението на проекта сградата на Община Вълчи дол се приведе в съответствие с изискванията за достъпна среда, която се осигури чрез изграждане и монтиране на достъпни елементи за преодоляване на различни нива: асансьор, рампа; стълби, отговарящи на изискванията за достъпност; входни и комуникационни пространства в сградата; помещения и пространства за общо ползване.

    Общата стойност на проекта е в размер на 169 469 лева.

Additional information