На 27.02.2017 г. в заседателната зала на ОбА - Вълчи дол, г-н Тошко Янев представи поредния финансиран проект на Общината от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” е  наименованието на проекта. Дейностите за изпълнението му са насочени към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение. Проекта е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Срока на изпълнението му е 15 месеца. Датата на подписване на договора за финансиране е 21.12.2016г., като Бенефициент  е Община Вълчи дол. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 299 347.02 лв. Екипа за изпълнение на проекта е в състав: Ръководител-Диана Великова; Координатор-инж. Иван Дамянов и Финансист: Янка Иванова.

Additional information