Кметът на Община Вълчи дол – Тошко Янев продължава успешно да реализира приоритетите си за мандат 2015/2019 чрез максимално използване възможностите по всички програми, за постигане на главната поставена цел:  подобряване качеството на живот и състоянието на хората.

    Поредното доказателство за това е спечелването на 02.03.2017 година, на проект за ремонт на Народно читалище „Асен Златаров – 1937“ – с. Генерал Киселово по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива България”.

    Сградата на НЧ „Асен Златаров – 1937“ с. Генерал Киселово е двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г. и е  със застроена площ 775 кв.м. първи етаж и 460 кв.м. –втори етаж. Сградата е в лошо състояние, подовете са изгнили, дограмата е стара, дървена и силно компрометирана, мазилките са излющени. Няма информация за извършвани ремонтни дейности в сградата, с изключение на цялостен ремонт на покрива на сградата, който е бил наложителен и е финансиран със средства по ПМС 256/22.08.2014г. през 2014 година.

    Село Генерал Киселово, в което се намира НЧ „Асен Златаров – 1937“  е едно от големите села в община Вълчи дол. Населението му наброява 523 жители, като основна средищна точка на обществения живот се е формирало Народно читалище „Асен Златаров – 1937“. То разполага с богат библиотечен фонд, който непрекъснато се обновява. Читателските посещения за 2016г. са близо 2 300. Има уредена етнографска сбирка-музей отразяваща бита и традициите на местното население. В читалището са съхранява снимков материал относно бойните действия и живота на човека, чието име носи селото – Генерал Пантелей Киселов – един от най-изтъкнатите генерали на българската армия. Създадени са предпоставки да се разшири и обогати сбирката-музей с лични вещи и предмети, свързани с живота на генерала. Салонът на читалището се ползва непрекъснато и целогодишно.

    Общата стойност на проекта е  54 715  лева, в т.ч. съфинансиране от Община Вълчи дол - 52  %.

    Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

 

Additional information