№ 370/20.7.2017г.

гр. Девня

ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ПЪРВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ЦОЛОВ

като разгледа докладваното гр. дело №490/2017 г. по опис на PC Девня, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава LI ГПК и е образувано по молба с правно основание чл.542, ал.1, вр. чл.549, ал.1 ГПК от лицето Валентина Недялкова Стоянова, ЕГН 6610241158, с искане да се обяви смъртта на неиния съпруг Стоян Желев Стоянов, ЕГН 5806047929, и да се разпореди издаване на съответен акт за...

Прочети повече...

 

Additional information