На последното си заседание Общински съвет – Вълчи дол взе решение за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с което от 1 септември за ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците не заплащат месечна такса.

    Промените в Наредбата са следствие от проведени срещи с директорите на учебните заведения  и направен анализ от страна на Общинска администрация по изпълнението на бюджета на Общината, на бройката деца, посещаващи детски ясли и детски градини и месечните постъпления от внесени дължими такси, от който става ясно, че към настоящия момент Община Вълчи дол може да освободи от дължими месечни такси родители, чиито деца посещават детските ясли и детските градини на територията на община Вълчи дол.

    По този начин Общината се надява, че посещаемостта на детските градини ще бъде увеличена и в тях ще бъдат обхванати максимален брой деца.

 

Additional information