на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №1040 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжностите -Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – една щатна бройка, Директор на Дирекция Местни данъци, такси и неданъчни приходи“ – една щатна бройка и Директор на Дирекция „Финанси и счетоводни дейности“ – една щатна бройка,  към Общинска администрация - Вълчи дол.

Прочети повече...

 

Additional information