Във връзка с изпълнение на чл. 20 от ПМС №332/22.12.2017г, и Споразумение № ФС01-0409/22.12.2017г. И Допълнително споразумение N9 ФСО1-0096/17.01.2018г. между Агенция за социално подпомагане и Община Вълчи дол,

СЕ ОБЯВЯВА


Прием на Заявления за получаване на услугите Личен Асистент/Социален асистент/ Домашен помощник в домашна среда и Заявления на лица, които желаят да предоставят същите в домашна среда.

Всяко лице,което е подало Заявление за получаване на услугата Личен Асистент/Социален асистент/ Домашен помощник в домашна среда ще бъде посетено от специалисти на посочения адрес, за да му бъде изготвена Социална оценка и Социален доклад.
При необходимост от информация се обадете на телефон 05131/ 23-15, вътр. 211.


Декларация (личен асистент);     Заявление (личен асистент);    Заявление (потребител).

Additional information