На основание на чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси  

    Кметът на Община Вълчи дол  Георги Тронков кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджетната прогноза на Община Вълчи дол  за периода 2019 – 2021  година.

Обсъждането ще се проведе на 21.02.2018г. от 14 часа в заседателната  зала на  общината. 

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

  Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г.

 

 

 

 

Additional information