УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Управителният съвет на СНЦ «МИГ ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ » с.Ветрино, въз основа на свое Решение от 12.02.2018 г., на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на 27.02.2018 г. от 13.00 ч., в Пленарна зала на Община Ветрино, при следния...

Прочети повече...

Additional information