Относно: Недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии - изключителна държавна собственост


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРОНКОВ,


На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ 91/2002г. изм.), чл. 50, т. 7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ - ДВ 133/1998г. с изм. и доп.), във връзка с изпълнение Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018 г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии...
Прочети повече...