на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №367 от 10.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжностите -Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – една щатна бройка, към Общинска администрация - Вълчи дол.

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.04.2018 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 441 от 18.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

 

Additional information