ОТНОСНО: ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ С НАРЕДИТЕЛ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

На основание 4/1.15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Вълчи дол кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Вълчи дол...

Прочети повече...

 

Additional information