На основание чл.26, ал.1 и ал. 4 от Закона за нормативните актове , Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища по Доклада от кмета на Община Вълчи дол, относно : Мотивите и Проекта на Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

Мотиви;

Проект наредба.

 

Additional information